Suite skráning - Revenue

Gististaður(Required)
Nafn Gististaðar
Kennitala fyrirtækis
Heimilisfang gististaðar
 
Upplýsingar(Required)
Nafn tengliðs
Netfang tengiliðs
Símanúmer tengiliðs
Netfang gististaðar (fyrir sölurásir)
Símanr gististaðar (fyrir sölurásir)
 
Núverandi sölusíður(Required)
Nafn
Login
Password
 
Skrifið hér afbókunarskilmála á standard verði (frí afbókun)
Skrifið hér lágmarks fyrirvara á samdægursbókun t.d. engar bókanir eftir kl 17:00 samdægurs.
Hámarks og lámarksverð per herbergjatýpu (EURO)(Required)
Herberjgatýpa
Tímabil
Lágmarksverð
Hámarksverð
 
Stuðlar á milli herbergja (% eða föst tala)
Herberjgatýpa
Hærri en
Herbergjatýpa
 
Dæmi: Double Room - 30% hærra - Single Room
Check-in og check-out tími
Check-in:
Check-out:
 
Samkeppnisaðilar
Hvað sem ykkur þykir mikilvægt að hafa í huga við uppsetningu eða áframhaldandi verðstýringaþjónstu.

Skilmálar

Uppsögn þarf að berast skriflega á netfangið pro@godo.is. Uppsögn er samkvæmt skriflegum samningi þjónustuaðila og rekstraraðila.
Samþykkja(Required)