Síbreytilegt landslag í ferðaþjónustu

Breytt ferðamannamynstur kallar á markvissa verðstýringu og netmarkaðssetningu.
Minni vöxtur á sölu gistinátta í sumar

Færri bókanir og fleiri afbókanir hafa komið mörgum í opna skjöldu síðustu mánuði. Þetta er á skjön við fréttaflutning sem hefur þar til nýlega einskorðast við féttir af aukningu ferðamanna til landsins.

Samkvæmt síðustu tölum Hagstofunnar var aðeins 1,49% aukning á seldum gistinóttum til erlendra ferðamanna á heilsárshótelum í júlí miðað við sama tíma í fyrra. Samdráttur var víðsvegar um landið, nema á Suðurnesjum og Suðurlandi. 

Þrátt fyrir hægari vöxt í komum erlendra ferðamanna og breytingar í bókanamynstri eru ýmsar leiðir til að auka bókanir. Í þessari grein tökum við saman nokkra áhrifavalda sem kunna að skýra breytta bókunartíðni hjá gististöðum landsins. Við skoðum leiðir til að auka bókanir með vel úthugsaðri verðstýringu og markvissari netmarkaðssetningu.


 

 

 • Framboð á gistingu hefur aukist

  Framboð á gistingu hérlendis hefur aukist til muna, eða um 8% árlega síðustu 5 ár (skv. Hagstofu Íslands). Þar til í vor hefur aukning á ferðamönnum verið vel umfram það og hafa því fæstir fundið fyrir framboðsaukningunni.
  Nú þegar vísbendingar eru um minni aukningu ferðamanna skiptir höfuðmáli að vera samkeppnishæfur. Ástæða er því til að huga vel að verðlagningu og bregðast tímanlega við sveiflum í eftirspurn. Ekki er síður mikilvægt að vera sýnilegur á mörgum sölusíðum til þess að ná til mismunandi markhópa. 

  Það er mikilvægt að skapa sér sérstöðu og gefa ferðamönnum ástæðu til velja þinn gististað. Ferðamenn leita í auknum mæli eftir upplifun sem getur verið samspil af gæðum gististaðarins, staðsetningu og umhverfi. 


   

 • Árstíðarsveiflur jafnast út

  Íslensk ferðaþjónusta var lengi mjög árstíðarbundin. Sumarmánuðir voru háönn og aðrir mánuðir voru lágönn. Með aukinni markaðssetningu á norðurljósum, vetrarferðum og aukningu á flugferðum hefur breyting orðið á. Breytileg verðstýring er því mjög mikilvæg til að hámarka nýtingu og meðalnæturverð yfir árið.

  Borið hefur á stóraukningu í nýtingu hjá íslenskum gististöðum á haustin (september - október) og lok vetrar (febrúar - mars) sem oft eru orðnir sterkari en vormánuðirnir. Breytileg verðstýring tekur mið af þessu þar sem áhersla er lögð á eftirspurn óháð árstíðum. Einnig má sjá svæðistengda álagspunkta innan vikunnar. Í Reykjavík eru t.d. helgarferðir vinsælar að vetri til hjá erlendum ferðamönnum.

  Æskilegt er að verðstýring taki mið af þessu. Í góðu bókunarkerfi má setja upp reglur sem hækka / lækka verð eftir eftirspurn og má þannig ná inn hærra næturverði á álagspunktum og fleiri bókunum þegar minni eftirspurn er.

   

 • Hlutdeild þjóðerna tekur miklum breytingum

  Ef litið er á skiptingu ferðamanna eftir þjóðernum má sjá töluverðar sveiflur. Þær skýrast að miklu leyti af utanaðkomandi áhrifavöldum s.s gengi gjaldmiðla, fleiri flugfélögum sem fljúga til landsins, markaðssetningu Íslands og áherslum hjá ferðaskrifstofum.

  Fyrstu 7 mánuði ársins var 27,4% af seldri gistingu seldar til Norður Ameríku sem er nær tvöfalt hærra en árið 2013. Vægi asískra ferðamanna hefur einnig tvöfaldast á síðustu 4 árum. Hinsvegar hefur hlutdeild Norðurlandabúa dregist töluvert saman og hefur minnkað um helming frá 2013, eða úr 14,06% í 6,83% samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands.

  Til að bregðast við þessum sveiflum er gott að vera sýnilegur á sölusíðum sem ná til ólíkra markhópa. Sem dæmi má nefna að Expedia, Hotels.com og Home Away eru vinsælar síður í Norður Ameríku en Booking.com er vinsæl hjá evrópskum og asískum ferðamönnum.

  Mikilvægt er því að vera með bókunarkerfi sem gefur möguleika á að tengjast inn á margar og ólíkar sölusíður til að ná til sem flestra þjóðerna.

   

 • Eftirspurn eftir mismunandi gistirýmum

  Áhugavert er að skoða fleiri þætti sem viðkoma bókunarmynstri, t.d val á herbergjatýpum eftir árstíðum. Hefðbundin tveggja manna herbergi eru sívinsæl en bókanir í önnur gistirými hafa færst í aukanna. Til dæmis bókast oft vel í fjölskylduherbergi að sumri til þegar fjölskyldur og stærri hópar eru hlutfallslega fleiri en á veturna.

  Eftirspurn eftir mismunandi gistirýmum helst einnig í hendur við komutíma ólíkra þjóðerna til Íslands. Bretar koma flestir yfir vetrartímann en Mið- og Suður Evrópubúar koma flestir að sumri til og eru oft í fjölskylduferðum sem skýrir eftirspurn þeirra eftir stærri herbergjum.

  Stýra má framboði þannig að mögulegt er að selja sama rýmið á nokkra vegu. Sem dæmi má selja stærri gistirými fyrir færri gesti ef t.d tveggjamanna herbergi eru orðin uppseld. 

   

 • Íslenska krónan - stöðugur óstöðugleiki

  Gengi íslensku krónunnar hefur gríðarleg áhrif á komur ferðamanna og kaupmynstur þeirra. Mikilvægt er að hafa það hugfast í verðstýringu. Margir velja að verðstýra í íslenskri krónu enda eru flestir rekstrar- og kostnaðarliðir í innlendri mynt. Það getur þó verið varasamt enda hugsar ferðamaðurinn um kostnað útfrá sínum gjaldmiðli.

  Ef verðstýring fer t.d fram í Evrum getur gististaður verið samkeppnishæfari og slitið sig frekar frá óstöðugleika krónunnar. Þannig er áhersla lögð á stöðuleika í nýtingu á gistirými á meðan meðalverð á gistinóttu sveiflast í krónum.

  Þegar íslenska krónan sveiflast mikið ber að hafa í huga að áhrif á bókunartíðni kemur fram nokkrum mánuðum síðar. Það má rekja til þess að um helmingur bókana er gerður með meira en þriggja mánaða fyrirvara. Sem dæmi má nefna að íslenska krónan var óvenjusterk í feb/mar og maí/jún. Áhrif þess koma fram 3-6 mánuðum seinna sem skýrir að hluta til færri bókanir í sumar.

  Með breytilegri verðstýringu er auðvelt að stýra verðum fram í tímann í takt við núverandi gengi íslensku krónunnar.

   

 • Breytt tíðarfar kallar á breytilega verðstýringu

  Þeir áhrifaþættir sem hér hafa verið nefndir munu halda áfram að breytast og hafa áhrif á bókanir næstu árin. Því er mikilvægt að vera vakandi og bregðast við breytingum í tíma. Skilvirk og breytileg verðstýring, aukin sjálfvirkni og mikill sýnileiki er undirstaða farsæls gistireksturs óháð stærð.

  ---

 • Godo er íslenskt hugbúnaðarfyrirtæki sem sérhæfir sig í lausnum fyrir allar stærðir og gerðir gististaða.

  Godo býður viðskiptavinum sínum uppá ýmsar sérþjónustur s.s aðstoð við uppsetningu og bestun á sölusíðum (Channel Expert) og aðstoð við breytilega verðstýringu með það að markmiði að hámarka tekjur og nýtingu (Revenue Manager).

  Kynntu þér Godo Property bókunarkerfið fyrir gististaðinn þinn eða hafðu samband fyrir frekari upplýsingar.


  Katrín Magnúsdóttir og Sveinn Jakob Pálsson

   

photo
photo
photo


 

 

photo

 

 

photo
photo


 

photo

 

 

Godo Property - bókunarkerfi fyrir þinn gististað

fleiri bókanir - meiri sjálfvirkni - aukinn tímasparnaður - betri þjónusta - ánægðir gestir

5 góð ráð til að auka netbókanir

Samkeppni á gistimarkaðnum hefur aukist til muna síðustu árin og því skiptir markviss netmarkaðssetning og góður sýnileiki á vefnum miklu máli. Við tókum saman 5 atriði sem gott er að hafa í huga þegar kemur að netbókunum og vefmarkaðssetningu.
photo
 • 1
  Breitt úrval sölurása

  Ein sterkasta stoðin í öflugri netmarkaðssetningu byggir á fjölbreyttu úrvali sölurása. Margir láta sér nægja að vera með framboð á einni eða tveimur sölurásum (s.s Booking.com), en með því er farið á mis við marga mögulega markhópa og bæði nýting og meðalverð á gistingu ná ekki hámarksafköstum. 

  Breitt úrval sölurása kallar á gott hótelkerfi sem heldur utan um framboð, bókanir og verð. Það er mikilvægt að kerfið sé beintengt sölurásunum, en með því flæða bókanir sjálfkrafa í kerfið og framboð uppfærist á öðrum sölurásum um leið. Með því hlýst gríðarlegur vinnusparnaður og minnkar um leið líkur á yfirbókunum.

  Betri nýting  á gistieiningum og þar af leiðandi aukið svigrúm til að hækka verð hlýst þegar framboði er haldið úti á fleiri sölurásum. Ekki vera smeik við að prófa nýjar sölurásir. Ef lítið bókast má skipta þeim út fyrir nýjar. 

 • 2
  Góðar umsagnir ('reviews')

  Ferðamenn eru farnir að kynna sér  æ oftar umsagnir annara gesta á viðurkenndum ferðasíðum, s.s Tripadvisor.com, eða á sölurásum áður en þeir bóka gistingu. Þar geta þeir lesið sér til um reynslu ferðamanna, hvað þeim líkaði vel við og hvað þeim líkaði ekki við á hverjum stað fyrir sig. 

  Slíkar umsagnir eru því gríðarlega mikilvægar, bæði fyrir ferðamanninn og gistireksturinn, því þær ráða oft á tíðum hvar gesturinn endar með að bóka gistingu. Þar að auki koma góðar umsagnir gististaðnum ofar á listum leitarvéla og sölurása.

  Flestum okkar er kunnugt um ofangreindar staðhæfingar, en hvað getum við gert til þess að auka líkurnar á góðum umsögnum?

  Mikilvægt er fyrir nýja gististaði að byggja upp jákvæðar umsagnir. Ein leið til þess er hófleg verðlagning (t.d. fyrstu 12 mánuði í rekstri). Lág verð lækka væntingar gesta og jákvæðum umsögnum rignir oftar inn í kjölfarið. Þannig upplifa gestir sem þeir hafi fengið meira fyrir peninginn og þeim sé komið skemmilega á óvart. Í flestum tilfellum nýtast þessar umsagnir gististöðum til að koma sér á framfæri, en með tímanum er svo hægt að hækka verðin kerfisbundið.

  Mikilvægt er að stýra væntingum gesta. Það má undir engum kringumstæðum gefa til kynna þjónustu eða gæði sem ekki eru til staðar. Það er betra að gestir hafi hóflegar væntingar og verði fyrir jákvæðri reynslu fremur en að þeir verði fyrir vonbrigðum. Gott dæmi um "slæmar væntingar" er þegar framsettar eru einungis myndir af flottasta herberginu á sölusíðum, en gestinum er svo boðið í minnsta eða síðsta herbergið sem lítur ekki eins út og á myndum.

  Síðast en ekki síst - gefið ykkur tíma til þess að svara öllum umsögnum. Þakkið fyrir ykkur. Þakkið fyrir lof eða ábendingar um eitthvað sem betur má fara og fagnið hugmyndum gesta að breytingum. Ekki fara í vörn þegar það kemur neikvæð umsögn heldur leitist við að lagfæra sífellt það sem betur má fara. Gesturinn hefur ávallt rétt fyrir sér  - líka þegar hann hefur rangt fyrir sér :)

 • 3
  Myndir, Myndir og aftur Myndir!

  Gott myndefni frá gististað er sennilega mikilvægasti þátturinn til þess að auka við netbókanir. Góðar myndir eru gulli betri í gistirekstri nútímans. En hvað má flokka undir góðar myndir og hvernig framköllum við þær?

  Það þarf alvöru myndavél og helst hæfan ljósmyndara til að sjá um verkið.  

  • Gott er að nota víðlinsu. Notið breiðustu stillingu á víðlinsunni. Því meira sem næst inn á myndina því betra.
  • Takið myndir í dagsbirtu og ekki nota flash stillinguna. 
  • Raðið handklæðum og skrautmunum snyrtilega upp. Rúmföt ættu að vera straujuð og stílhrein á rúmunum.
  • Takið góðar myndir af helstu áhöldum og tækjum í eldhúsi (t.d. kaffivél, blandara, ristavél o.þh.).
  • Mikilvægt er að hafa góðar myndir af öllum rýmum/herbergjum, en svo má ekki gleyma stemmningu sem lýsir umhverfi og andrúmslofti gististaðarins.
  • Takið nógu mikið af myndum frá öllum sjónarhornum. Því fleiri myndir því betra.
  • Takið myndir lóðrétt og lárétt á myndavélina. Þá er hægt að velja þær sem koma betur út hverju sinni á þeirri vefsíðu/sölurás sem á að nota.
  • Ef ekki er notaður þrífótur er gott að styðja sig við vegg til að koma í veg fyrir hreyfingu.
  • Notið RAW stillingu fyrir bestu möguleika á myndvinnslu eftir á. Notið ljósmyndaforrit sem þið kannist við. Ef  myndir eru skakkar breytið þeim í myndvinnsluforriti svo að það sé réttur halli á þeim.

  Með réttu myndavélinni er hægt að taka góðar myndir sjálfur en eins og áður var nefnt getur borgað sig að fá ljósmyndara í verkið. Það er fjárfesting sem skilar sér fljótt.

 • 4
  Breytileg Verðstýring

  Í netsölu er auðvelt að vera með breytileg verð í stað þess að hafa staðlaðan verðlista eins og tíðkaðist áður fyrr.

  Það þarf að vera ákveðinn verðgrunnur fyrir helstu tímabil (t.d. sumar, vetur og jafnvel vor/haust), en til að auka bókunartíðni og tekjumyndun getur skipt sköpum að uppfæra verð í takt við nýtingu og tíðarfar. Til dæmis er gott að hækka verðin á styttri tímabilum þegar vitað er að eftirspurn er mikil. Sem dæmi má nefna Airwaves tónlistarhátíðina í Reykjavik og yfir jól og áramót.

  Einnig er gott að bjóða uppá afsláttarverð fyrir lengri bókanir. Það krefst minni vinnu að hafa sömu gestina í lengri tíma en þá sem stoppa stutt við. Bókanir með ströngum skilmálum (s.s án endurgjalds - "non refundable") ættu líka að vera ódýrari og eru vinsælar á meðal ferðamanna.

  Það er því mikilvægt að geta hækkað og lækkað verð á ákveðnum tímabilum á öllum vígstöðvum. Það er tímafrekt að uppfæra verð á hverri sölusíðu fyrir sig, sem leiðir óhjákvæmilega til þess að lítið verður um verðbreytileika. Þetta getur komið í veg fyrir hámörkun á tekjum og nýtingu. Með góðu hótelkerfi sem er beintengt við sölurásir má stýra slíkum verðbreytingum á einfaldan máta og uppfæra verðin samstundis á mörgum stöðum.

 • 5
  Aukin þjónusta við gesti

  Erlendis tíðkast víða að hafa þjónustuborð ('concierge service') þar sem gestir geta fengið upplýsingur um þjónustu, afþreyingu o.fl í nágrenninu. Þetta er minna þekkt á Íslandi og óraunhæft að hafa sér starfsmann í þessu hlutverki á minni og meðalstórum gististöðum. Það er hinsvegar hægt að veita svipaða þjónustu á ýmsan máta og um leið kynna nágrenni og umhverfið með minniháttar fyrirhöfn.

  Gott hótelkerfi getur sent út persónulega vefpósta með nauðsynlegum upplýsingum s.s staðsetningu, leiðarvísi, opnunartíma, inn- og útskráningartíma gististaðarins o.s.frv. sjálfkrafa. Einnig er hægt að koma á framfæri helstu veitingarhúsum og/eða afþreyingu á svæðinu í þessum vefpóstum.
  Með þessu móti er verið að auka við þjónustu en um leið verið að einfalda upplýsingaflæði til gestanna sem kemur í veg fyrir misskilning, óþarfa bréfaskriftir og tímafrekar útskýringar eftir komu gestsins.

  ---

  Katrín Magnúsdóttir og Sveinn Jakob Pálsson

  GoDo er íslenskt hugbúnaðarfyrirtæki sem sérhæfir sig í lausnum fyrir ferðaþjónustufyrirtæki. Kynntu þér GoDo Property hótelkerfið fyrir gististaðinn þinn. GoDo Property hentar fyrir allar gerðir gististaða, hvort sem um er að ræða hótel, hostel eða íbúðaleigu. Hafðu samband og prófaðu kerfið án endurgjalds.