Godo hjálpar þínum gististað

GoDo Property er kerfi sem hentar öllum gerðum af gististöðum.

Hótel - Hostel - Íbúðarleiga - Sumarbústaðir - Gistiheimili - Bændagisting

Með góðu hótelbókunarkerfi og breiðu neti af sölurásum hámarkar þú verð og nýtingu.

Markaðstorgið okkar (channel manager) er með yfir 100 af stærstu bókunarrásum fyrir gistingu.

Verð frá 4990 kr +vsk /mán. Prófaðu endurgjaldslaust

Hafðu samband

300+ gististaðir

Við erum stolt af því að vel yfir 300 gististaðir á Íslandi nota Godo Property í dag víðsvegar um landið. Kerfið okkar hentar fyrir allar stærðir og gerðir af gististöðum.

4500+ gistieiningar

Viðskiptavinir okkar eru með yfir 4500 gistieiningar á Íslandi. Hvort sem það er bændagisting, hótelherbergi eða lúxusvilla þá erum við með lausnina fyrir þig.

12500+ gestir á dag

Gististaðir á Íslandi sem við þjónustum geta hýst yfir 12500 gesti á nóttu. Sölurásirnar sem þú tengist hjá okkur ná til gesta alls staðar að úr heiminum.

Þú velur þínar sölurásir

Yfir 100 sölurásir með beintengt framboð á einum stað
photo

Mismunandi áskriftarleiðir

Ólíkar þarfir viðskiptavina - ólíkar þjónustur GoDo Property

Godo Property mánaðaráskrift gefur aðgang að hótelbókunarkerfinu, beintengingu við sölurásir, samband við þjónustuver og gefur þér kost á að setja upp bókunarvél á eigin heimasíðu. 

Verð frá 4990 kr +vsk /mán. 

 

Godo PRO Er alhliða umsýsluþjónusta fyrir gististaði. Þjónustan inniheldur m.a. verð- og tekjustýringu, innheimtuþjónustu, ráðgjöf og uppsetningu á sölurásum. Einnig sjáum við um vaktir á bókunum og fyrirspurnum og samskipti við gesti (vefpóstur og símaver) allan sólarhringinn svo fátt sé nefnt. 

Þessi þjónusta er hentug fyrir þá sem vilja minnka starfsmannakostnað og nota sér sérfræðiþekkingu okkar til að hámarka afköst og tekjur gististaðarins.

Hafðu samband til að fá verðtilboð. 

PROPERTY

 • Hótelkerfi fyrir allar gerðir gististaða
 • Verðstýring (revenue management)
 • Yfir 100 sölurásir (sales channels)
 • Markaðstorg (channel manager)
 • Bókunarvél á eigin heimasíðu (booking button)
 • Sjálfkrafa email og sms
 • Reikningagerð (invoices)
 • Skýrslugerð (reports)
 • Þjónustuver - við svörum um hæl
 • Verð frá 4990 kr +vsk /mán
Prófaðu frítt

PRO

 • Hótelkerfi fyrir allar gerðir gististaða
 • Uppsetning á sölurásum og markaðssetning
 • Ráðgjöf
 • Verð- og tekjustýring
 • Innheimta
 • Samskipti við gesti
 • Sólarhrings vefpóst og símasvörun
 • Bókunarvél á eigin heimasíðu
 • Þjónustuver - við svörum um hæl
 • Sjálfkrafa email og sms
 • Viðbótarsala ("upsale")
 • Yfir 100 sölurásir - markaðstorg
 • Reikningagerð
 • Skýrslugerð
 • Hafðu samband og fáðu tilboð
Fáðu tilboð
Godo Property Management System (PMS)
photo

 


Godo Property Management system is designed to help all types of businesses who offer accommodation (e.g. hotels, hostels, vacation rentals) run their day to day operation. From managing bookings to checking in and charging customers our system is simple and easy to use, allowing you to be the best host you can be.

Godo Channel Manager (CM)
photo

Our channel manager is fully integrated with our property management system (PMS) so you can easily control prices and availability in a simple and effective manner. We are connected to over 100 sales channels all over the world allowing you to maximize your sales and online exposure. You can control price changes automatically or manually and push them to your sales channels in a blink of a second.

Godo Booking Engine
photo

Our booking page is designed for you to maximize bookings through your own website. You can customize the layout to fit your business so that your rooms, beds or vacation rental get the perfect set up. You can put special offers on your site, multiple images and calendar, booking buttons in the shape and size you like. Our booking page is compatible with all websites.

PMS System - Channel Manager - Booking Button

Godo Property is the leading software for all types of guesthouses, hotels, apartments and hostels in Scandinavia.

5 góð ráð til að auka við netbókanir

Netsala og sýnileiki á vefnum er eitt mikilvægasta tólið til að ná hámarksnýtingu yfir allar árstíðir á gististöðum. Samhliða aukinni nýtingu myndast svigrúm til að vera með hærri meðalverð á gistingunni. Með það að leiðarljósi erum við með 5 ráð sem vert er að hafa í huga til þess að hámarka afköstin.

Lesa Meira

Godo Property

Alhliða hótelbókunar- og umsýslukerfi fyrir gististaðinn þinn

GoDo Property er einfalt og þægilegt hótelbókunarkerfi (PMS) sem hentar vel fyrir allar stærðir og gerðir af gististöðum. Með kerfinu fylgir markaðstorg (channel manager) með öllum stærstu bókunarrásunum sem hjálpar þínum gististað að hámarka tekjur og nýtingu yfir allt árið.

Með dagatali kerfisins fæst góð yfirsýn yfir bókanir og greiður aðgangur að skilvirkum stjórntækjum. Allar bókanir koma fram á dagatalinu sem er beintengt þeim sölurásum sem valdar eru. Kerfið les bókanir sem berast frá sölurásum og skráir þær sjálfkrafa í dagatalið. Þannig lokast fyrir þá daga sem eru bókaðir á öðrum sölurásum. Kerfið einfaldar því alla umsýslu á gististaðnum og kemur í veg fyrir yfirbókanir. 

Mikill sveigjanleiki er á verðstýringu með kerfinu (revenue management). Þar má setja upp verð fyrir einstaka sölurásir eða allar í einu, breyta verðinu með einföldum hætti, hafa ákveðnar bókunarreglur, s.s hærra verð um helgar, einungis opið fyrir t.d vikubókanir og margar aðrar stillingar. Einnig er hægt að stilla sjálfvirka hækkun/lækkun eftir þínum reglum til að hámarka tekjur og nýtingu (yield manager).

Skýrslugerð er innbyggð í kerfið. Þar má nálgast skýrslur yfir t.d komur og brottfarir gesta, þrifalista, gistináttaskýrslur, tekjur og fleira. Hægt er að gera sérsniðnar skýrslur eftir þeim upplýsingum sem sóst er eftir. Staðfestingarpóstur er sendur sjálfkrafa úr kerfinu þegar bókun er gerð, en þar býður kerfið einnig upp á marga möguleika fyrir sérsniðnar tilkynningar í vefpósti eða sms til gesta eða starfsfólks.

Prófaðu GoDo Property endurgjaldslaust.