Property

Heildaryfirsýn yfir þinn rekstur

Umbreyttu samstundis rekstrinum þínum og auktu skilvirkni með sjálfvirkum lausnum

Property

Hótelstjórnunarkerfi á heimsmælikvarða
sem yfir 1400 hótel treysta

Hótelstjórnunarkerfi á heimsmælikvarða
sem yfir 1400 hótel treysta

Hótel

Gistiheimili

Sumarbústaðir

Fasteignafélög

Bókunarvél

Mikilvægi einfaldra lausna í bókunarferli er fremst á lista fræðimanna í sölu og markaðsmálum hótela.
Síðast en ekki síst getur þú að sjálfsögðu sérsniðið útlit bókunarvélar eftir þínu höfði til að laða að fleiri gesti

Greiðslukerfi

Okkar greiðslukerfi býður upp á eftirfarandi þætti sem eru mikilvægir fyrir greiðsluhirðu á internetinu í dag:
Kerfið getur geymt eins mörg kortanúmer fyrir hverja bókun og þarf. Sem dæmi þá geta hópabókanir geymt mörg kortanúmer og auðvelt að skipta greiðslum.

24/7 aðstoð allt árið

Þjónustuverið okkar er opið alla virka daga frá klukkan 09.00 -17.00. Við erum með neyðarsíma allan sólarhringinn, alla daga ársins. Við aðstoðum við uppsetningu, kennslu og gefum góð ráð varðandi allt sem viðkemur rekstri hótela og gististaða. Síminn hjá okkur er:

Bókunarkerfi

Godo Property er eitt öflugasta hótelbókunarkerfið á markaðnum í dag. Í kerfinu er:
Ásamt flestu öðru sem þarf til þess að stýra góðum gististað í takt við tímann.

Söludreifing

Í dag er orðið sjálfsagt að samtengja sölurásir líkt og Google Hotel ads, Booking.com og Expedia.com. Við bjóðum upp á:
Innbygð söludreifing í Godo Property er á heimsmælikvarða.

Tengingar við önnur kerfi

Godo Property býður upp á ótal tengingar við kerfi sem nauðsynleg eru fyrir rekstur hótela og gististaða. Við bjóðum upp á opnar vefþjónustur og finnst fátt skemmtilegra en að tengjast nýjum kerfum. Meðal kerfa sem Godo Property tengist:

Property er heili starfseminnar

Öflugt bókunarkerfi Í kerfinu finnur þú m.a. fjölda sölurása, rauntíma uppfærslur, framboð og verð, greiðslukorta öryggi, svörun á umsögnum í kerfi, tilboðskerfi, verðstýringu og beintengingu við ferðaskrifstofur
Öflug söludreifing

Við bjóðum upp á efnisstýringu, framboðs verðstýringu. framboð og verð XML í báðar áttir, iCal tengingar, sveigjanleika og öryggi
Gagnvirkar skýrslur

Með gagnvirkum skýrslum getur þú séð daglega uppfærslu á rekstrartölum á þínum gististað. Á mælaborðinu getur þú séð hvernig árið lítur út með upplýsingum um meðalverð á nótt, nýtingarhlutfall ásamt afbókunarhlutfalli.
Hópabókanir Hjá okkur er auðvelt að halda utan um hópbókanir. Verðbreytingar og dagabreytingar eru sáraeinfaldar. Smella og klára.
Sjálfvirk bókunarvél

Mikilvægi einfaldra lausna í bókunarferli er fremst á lista fræðimanna í sölu og markaðsmálum hótela.
Tengingar

Godo Property býður upp á ótal tengingar við kerfi sem nauðsynleg eru fyrir rekstur hótela og gististaða. Við bjóðum upp á opnar vefþjónustur og finnst fátt skemmtilegra en að tengjast nýjum kerfum
Greiðslukerfi Sjálfvirk innheimta, Tvöföld auðkenning fyrir gesti, lénslóðir fyrir auðkenningu, viðtaka CVC kóða, kortageymsla í gegnum dulkóðun, aðskilnaður kortanúmers við persónuupplýsingar og endurgreiðslur mismunandi gjaldmiðla.

Miðstöðin fyrir alla þína starfsemi.

Add Your Tooltip Text Here
Öflugt bókunarkerfi
Gagnvirkar skýrslur
Hóp bókanir
Sjálfvirk bókunarvél
Öflug söludreifing
Ótal tengingar
Greiðslukerfi
Add Your Tooltip Text Here

með þjónustu allan sólahringinn

Travia

Travia sparar bæði tíma og kostnað fyrir notendur. Gististaðir þurfa ekki lengur að skrá bókanir sínar handvirkt frá ferðaskrifstofum heldur koma bókanir beint inn í bókunarkerfið.

Pronto

Samvinnulausn í rauntíma Pronto er öflugt og einfalt tól sem gerir alla vinnu við þrif og viðhald skilvirkari.

Primo

Primo byggir á sjálfvirkni og sér þannig um að verðstýra fyrir þig samkvæmt þeim markmiðum og áætlunum sem framsettar eru í algrímið í uppsetningu kerfis.

Suite

Rekstrarþjónustur fyrir hótel og gististaði. Þessi þjónusta í einfaldri mynd er sniðin þannig að okkar starfsfólk verður þitt starfsfólk og byrjar að vinna fyrir þinn rekstur.

”Everything is automated.”

GODO Property has streamlined a lot for us. In it, we have all relevant information about each booking that flows automatically in. We can connect it to our accounting software, it sends out invoices for us, just simplifies our life a lot. The manual part behind every booking has almost vanished. That allows us more time to take care of the details of our business and to focus on our guests which is the most important part.
Sigurlaug Jóhannsdóttir Hotel Manager, Hotel Odinsve

Byrjaðu að spara tíma og bættu upplifun viðskiptavina í dag

Byrjaðu að spara tíma og bættu upplifun viðskiptavina í dag